Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Update contributie en ALV

17 juni 2021 19:00


Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) over het seizoen 2019-2020 heeft vanwege de Coronamaatregelen nog steeds niet kunnen en mogen plaatsvinden. We proberen nog steeds een digitale ALV (iedere deelnemer achter zijn eigen computer) te voorkomen, want we hebben samen heel belangrijke zaken interactief te bespreken. Zodra het met verruimende Coronamaatregelen mogelijk is zullen we een fysieke ALV plannen en houden. Blijf daarom onze website, nieuwsbrieven en Facebook volgen voor datum, locatie en tijd.

Het bestuur heeft onlangs van een aantal leden de kritiek gehad dat er weinig tot geen communicatie was over de mogelijke compensatie voor de contributie over de seizoenen 2019-2020. We hebben daarom besloten de nieuwsbrief niet alleen via mail en website te verspreiden, maar ook in de diverse appgroepen en facebook. Het is de bedoeling dat je deze nieuwsbrief verder verspreid via de eigen app groep van je team.

In de vorige nieuwsbrief stond onder andere:

  • Wat willen en kunnen we doen met de contributies tijdens de corona seizoenen 2019-2020 en 2020-2021? Op welke manier(en) kunnen we mogelijk onze leden tegemoet komen in de contributie (corona-compensatie) en welke gevolgen heeft dit de komende jaren voor onze vereniging?

Wat betreft het bestuur zal het uitgangspunt bij het formuleren van een voorstel voor compensatie aan de ALV het overschot aan middelen zijn dat over is gebleven voor het seizoen 2019-2020 en voor het seizoen 2020-2021. In het seizoen 2019-2020 hebben we geld overgehouden. Over het seizoen 2019-2020 is het middels het kledingplan al gelukt de jeugd te compenseren voor het gemis aan voetbal in dit seizoen. Wij willen de ALV voorstellen dit overgehouden geld in bijvoorbeeld consumptiekaarten uit te delen aan de leden die de club in deze moeilijke tijden trouw zijn gebleven. Aan de jeugdcommissie is gevraagd na te denken over een passende compensatie voor het seizoen 2020-2021.

Het is waarschijnlijk dat Leonidas over het seizoen 2020-2021 ook geld overhoudt. Hoeveel geld wordt pas op 1 juli bekend. Dan is het seizoen afgelopen. Of dan het hele bedrag beschikbaar kan worden gesteld voor compensatie hangt dan mede af van de begroting over het seizoen 2021-2022. Het heeft immers geen zin compensatie te geven aan trouwe leden als vervolgens als gevolg van deze compensatie de contributie extra verhoogd moet worden.

Graag wil het bestuur iedereen bedanken die de club trouw is gebleven. Het overgrote deel van de leden heeft "gewoon" aan zijn contributieverplichtingen voldaan. Daarvoor kunnen jullie je als leden van Leonidas elkaar een flinke schouderklop geven. Degenen die de contributie nog niet hebben betaald worden dringend verzocht alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Hieronder en hopelijk inmiddels ten overvloede volgt de tekst zoals die verder in de vorige nieuwsbrief stond vermeld. 

Een gedwongen vertrek uit Wolder is van de baan, van verplichte fusies is geen sprake meer. De voortzetting van de erfpacht is afgesproken en een verviervoudiging van de terreinhuren gaat voor de komende jaren ook niet door. We kunnen mogelijk nog zeker (minimaal) 20 jaar voortbestaan, en dus het 100-jarig jubileum vieren in 2040.

Daarbij moeten we samen onze toekomstplannen voor de korte (1 jaar), middellange (2 tot 3 jaar) en lange termijn (5 jaar) bespreken en onderzoeken wat, waarom, wie en hoe we dit samen gaan doen:

  • Wensen we samen daarbij aanpassingen van 1, 2 of 3 speelvelden van natuurgras naar kunstgras?
  • Blijft het bij veldvoetbal, zaalvoetbal, carnavalsvereniging, pupillen, junioren, senioren, veteranen vrouwen en mannenvoetbal met ruim 600 leden?
  • Willen we breder worden dan een voetbalvereniging?
  • Is het (on)nodig om ons Sportcomplex Wolder te upgraden?
  • Hebben we voldoende leden en vrijwilligers om onze toekomstplannen te realiseren?
  • Hoe gaan we alle wensen ordentelijk organiseren?
  • En last but not least: op welke wijze zien we samen de sportieve toekomst voor onze vereniging? 

Wij vertrouwen op een zeer grote deelname van jullie tijdens onze gezamenlijke Algemene Leden Vergadering.

R.K.S.V. Leonidas-W is van en voor alle leden met gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Namens het bestuur van R.K.S.V. Leonidas-W, Jan Meertens, 11de voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!