Cookie beleid Leonidas W.

De website van Leonidas W. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huurvoorwaarden jeugd

Onderstaande huurvoorwaarden zijn van toepassing op seizoen 2023-2024. Laatste wijziging: 30 juni 2023
NB: De huurvoorwaarden 2024-2027, opgesteld op basis van de nieuwe sponsorcontracten, zijn onder de huidige huurvoorwaarden te vinden.

1)  Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur van de kleding die door Leonidas- W met huurder zijn afgesloten.

2) Definities
Verhuurder: Leonidas-W.
Huurder: persoon die op basis van de huurovereenkomst de kleding huurt van de verhuurder.
Kleding: wedstrijdshirt en/of -short, dat door de verhuurder beschikbaar wordt gesteld.

3) Eigendom
De gehuurde kleding is eigendom van Leonidas-W. De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor de kleding, tevens als deze door iemand anders wordt opgehaald of ingeleverd.

4) Huurperiode
De kleding wordt in principe verhuurd voor één volledig seizoen. Een regulier seizoen loop van 1 juli tot en met 30 juni. Afhankelijk van wedstrijdplanning, schoolvakanties en organisatie van uitgifte en retour, zal het moment van uitgifte en retour hiervan afwijken.

5) Huursom
De totale huursom bedraagt €30,- inclusief borg. De huursom en borg dient bij voorkeur te zijn voldaan vóór de dag van uitgifte. Dit kan door het totaalbedrag vooraf per bank over te boeken naar rekeningnummer NL74RABO0158400305, tnv RKSV Leonidas-W en onder vermelding van "kleding [naam speler]". Betaling kan ook tijdens het ophaalmoment worden voldaan (zowel contant als per pin). Zonder betaling wordt geen kleding uitgegeven.

6) Waarborg
Voor alle gehuurde artikelen is een borgsom vastgesteld van € 20,- per huurovereenkomst. De borg wordt uitsluitend weer uitgekeerd indien bij beëindiging van de huurovereenkomst het shirt in deugdelijke staat wordt ingeleverd. Tijdens een seizoensovergang wordt de borg niet uitgekeerd, maar doorgeschoven naar het nieuwe seizoen.

7) Annulering
Indien de huurder een reservering heeft voor het huren van de kleding en daar vervolgens van wenst af te zien, wordt de huurperiode in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet afhalen van de kleding zonder annulering.

8) Afhaal
De kleding dient persoonlijk te worden afgehaald op de vooraf bekendgemaakte data.
Wanneer de kleding wordt afgehaald, kan de huurder de kleding controleren en controleert de verhuurder of de huur/borg reeds is voldaan. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor de overeenkomst. De huurder kan de kleding dan meenemen.
Bij het afhalen van de kleding dient een volledig ingevulde en getekende huurovereenkomst te worden ingeleverd. Deze wordt door de vereniging beschikbaar gesteld.

9) Ruilingen/vervanging
Indien gedurende de huurperiode blijkt dat de kleding te klein is geworden, kan deze kosteloos worden geruild.
Indien de kleding onbruikbaar is geworden tijdens de huurperiode, kan deze vervangen worden. Op basis van de staat van de kleding, zal worden ingeschat of ondeugdelijk gebruik of slijtage de oorzaak is geweest. Afhankelijk daarvan zal worden beoordeeld of vervanging kosteloos is, of dat de reeds betaalde borg hierdoor komt te vervallen (en dus bij vervanging opnieuw voldaan dient te worden).
Neem in beide gevallen contact op met [email protected].

10) Gebruik
De kleding mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd en niet worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan. Hieronder wordt ook verstaan dat de kleding wordt gewassen volgens het geldende wasvoorschrift, onder andere op de juiste temperatuur en uitsluitend met witte was.
Aan de kleding mogen geen veranderingen worden aangebracht. Het is niet toegestaan de gehuurde kleding uit te lenen.

11) Tussentijdse beëindiging
In bepaalde gevallen is tussentijdse beëindiging van de huurperiode mogelijk. Dit zal normaal gesproken zijn in geval van beëindiging van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap verplicht het lid zich er zorg voor te dragen om binnen twee weken de gehuurde kleding te retourneren. Hier kan een afspraak voor worden gemaakt door contact op te nemen met [email protected]. Alleen dan zal de borg worden geretourneerd, uiteraard indien de kleding in deugdelijke staat wordt ingeleverd.

12) Retour
De gehuurde kleding dient gewassen geretourneerd te worden. Bij eerder retourneren van de gehuurde kleding dan het einde van de afgesproken huurtermijn, vindt geen restitutie van de huursom plaats. Wanneer de gehuurde kleding wordt geretourneerd, zal Leonidas-W met de huurder controleren of alles compleet en in juiste staat is. Eventuele schade of vermissing van de kleding wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt o.a. verstaan: scheuren van de stof, brand- en of schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. De huurder is verplicht om eventuele schade of vermissing van de kleding te melden. Indien de gehuurde kleding niet of incompleet worden geretourneerd zal de borg vervallen. Dit is ter beoordeling van de vereniging.
In geval van problemen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

13)  Koopoptie
Naast de optie tot huren, is het ook mogelijk om een wedstrijdshirt aan te kopen. De koopprijs van een wedstrijdshirt is €40,-. Aan het aankopen van een wedstrijdshirt zijn echter een aantal risico’s verbonden, die volledig bij de koper liggen:

 • Het is onbekend of na drie jaar (bij het aflopen van de nieuwe sponsorcontracten) dezelfde shirts gebruikt kunnen worden. Het kan voorkomen dat over drie jaar andere sponsoren op de shirts zullen staan.
 • In het geval van meer voetballende kinderen, zouden shirts kunnen worden doorgegeven op een broertje en/of zusje. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met bovenstaand punt.
 • Het kopen van een shirt is duurder dan drie jaar een shirt huren (€40,- tegenover €30,-).
 • Bij aankoop is het tussendoor niet mogelijk om een shirt te ruilen voor een andere maat.
 • Het vervangen van een shirt dat door gebruiksslijtage te slecht is geworden, is ten laste van de eigenaar. In geval van huur, blijft de vereniging eigenaar van het shirt. In geval van aankoop, is het lid eigenaar van het shirt.Onderstaande huurvoorwaarden zijn van toepassing op de seizoenen 2024-2027. Laatste wijziging: 30 april 2024

1)  Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur van de kleding die door Leonidas- W met huurder zijn afgesloten.

2) Definities
Verhuurder: Leonidas-W.
Huurder: persoon die op basis van de huurovereenkomst de kleding huurt van de verhuurder.
Kleding: wedstrijdshirt en/of -short, dat door de verhuurder beschikbaar wordt gesteld.

3) Eigendom
De gehuurde kleding is eigendom van Leonidas-W. De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor de kleding, tevens als deze door iemand anders wordt opgehaald of ingeleverd.

4) Huurperiode
De kleding wordt in principe verhuurd voor de volledige periode waarin het lid actief is als speler bij Leonidas-W jeugd. Momenten voor uitgifte, ruiling/vervanging en retour zullen, afhankelijk van wedstrijdplanning en schoolvakanties, tijdig bekend worden gemaakt.

5) Huursom
De totale huursom bedraagt €30,- inclusief borg (€20). Voor het voldoen van de huursom wordt, met ingang van seizoen 2025-2026, onderscheid gemaakt tussen leden die in een eerder seizoen een wedstrijdshirt hebben gehuurd, en leden die voor het eerst een wedstrijdshirt huren:

 1. Leden die eerder al een wedstrijdshirt hebben gehuurd, voldoen bij het afhalen van het nieuwe wedstrijdshirt (seizoen 2024-2025) de huur voor het nieuwe seizoen. De borg is reeds in een eerder seizoen voldaan. Met ingang van seizoen 2025-2026 wordt de huur van het wedstrijdshirt via automatische incasso afgeschreven, gelijktijdig met de eerste contributietermijn. 
 2. Leden die voor het eerst een wedstrijdshirt huren, voldoen bij afhalen van het (eerste) wedstrijdshirt zowel de borg als de huur. Voor daaropvolgende seizoen worden ook deze leden gezien als leden die eerder een wedstrijdshirt hebben gehuurd. Ook voor deze leden wordt de huur van het wedstrijdshirt dan via automatische incasso afgeschreven, gelijktijdig met de eerste contributietermijn.

Betaling van de huur/borg kan bij afhalen van het wedstrijdshirt zowel contant als per pin worden voldaan. Zonder betaling wordt geen kleding uitgegeven.
NB: De borg wordt éénmalig voldaan voor de volledige huurperiode. De huursom wordt voldaan voor één seizoen (1 juli t/m 30 juni).

6) Borgsom
Voor alle gehuurde artikelen is een borgsom vastgesteld van € 20,- per huurovereenkomst. De borg wordt uitsluitend weer uitgekeerd indien de kleding bij beëindiging van de huurovereenkomst binnen twee weken en in deugdelijke staat wordt ingeleverd.

7) Annulering
Indien de huurder een reservering heeft voor het huren van kleding en daar vervolgens van wenst af te zien, wordt de huurperiode in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet afhalen van de kleding zonder annulering.

8) Uitgifte
De kleding dient persoonlijk te worden afgehaald op de vooraf bekendgemaakte data.
Wanneer de kleding wordt afgehaald, kan de huurder de kleding controleren en controleert de verhuurder of de huur/borg reeds is voldaan. Bij akkoord van de kleding wordt door zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst getekend. De huurovereenkomst wordt door de vereniging beschikbaar gesteld.

9) Ruilingen/vervanging
Indien gedurende de huurperiode blijkt dat de kleding te klein is geworden, kan deze kosteloos worden geruild. Hierbij geldt uiteraard wel de voorwaarde dat de te kleine kleding in deugdelijke staat wordt ingeleverd.
Indien de kleding onbruikbaar is geworden tijdens de huurperiode, kan deze vervangen worden. Op basis van de staat van de kleding, zal worden ingeschat of ondeugdelijk gebruik of slijtage de oorzaak is geweest. Afhankelijk daarvan zal worden beoordeeld of vervanging kosteloos is, of dat de reeds betaalde borg hierdoor komt te vervallen (en dus bij vervanging opnieuw voldaan dient te worden).
Ruilen kan tijdens een van de daarvoor ingeplande momenten. Door dit formulier in te vullen, kan een moment hiervoor gereserveerd worden.

10) Gebruik
De kleding mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd en niet worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Wedstrijdkleding mag uitsluitend worden gedragen tijdens (de warming-up van) een wedstrijd, en dient na de wedstrijd gewisseld te worden voor andere kleding. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan. Hieronder wordt ook verstaan dat de kleding wordt gewassen volgens het geldende wasvoorschrift, onder andere op de juiste temperatuur (maximaal 40 graden) en uitsluitend met was van gelijke kleur(en).
Aan de kleding mogen geen veranderingen worden aangebracht, deze mag dus ook niet worden voorzien van een naamlabel. Het is niet toegestaan de gehuurde kleding uit te lenen.

11) Beëindiging huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt in principe uitsluitend beëindigd indien een lid niet langer actief is als speler bij Leonidas-W jeugd. Dit kan meerdere redenen hebben: doorstromen naar Leonidas-W senioren, beëindiging van het lidmaatschap of overstap naar een andere vereniging (overschrijving). Bij beëindiging van de huurovereenkomst verplicht het lid zich er zorg voor te dragen om binnen twee weken de gehuurde kleding te retourneren (of een afspraak daartoe te plannen). Alleen dan zal de borg worden geretourneerd, uiteraard indien de kleding in deugdelijke staat wordt ingeleverd. In geval van overschrijving naar een andere vereniging, zal deze uitsluitend geaccordeerd worden na inlevering van de gehuurde kleding.
Inleveren kan tijdens een van de daarvoor ingeplande momenten. Door dit formulier in te vullen, kan een moment hiervoor gereserveerd worden.

12) Retour
De gehuurde kleding dient gewassen geretourneerd te worden. Bij eerder retourneren van de gehuurde kleding dan het einde van een seizoen, vindt geen restitutie van de huursom plaats. Wanneer de gehuurde kleding wordt geretourneerd, zal Leonidas-W met de huurder controleren of alles compleet en in deugdelijke staat is. Eventuele schade of vermissing van de kleding wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt o.a. verstaan: scheuren van de stof, brand- en of schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. De huurder is verplicht om eventuele schade of vermissing van de kleding direct te melden. Indien de gehuurde kleding niet of incompleet worden geretourneerd zal de borg vervallen. Dit is ter beoordeling van de vereniging.

13)  Koopoptie
Naast de optie tot huren, is het ook mogelijk om een wedstrijdshirt te kopen. De (in)koopprijs van een wedstrijdshirt is €49,95. Aan het kopen van een wedstrijdshirt zijn echter een aantal risico’s verbonden, die volledig bij de koper liggen:

 • Het is onbekend of na drie jaar (bij het aflopen van de huidige sponsorcontracten) dezelfde shirts gebruikt kunnen worden. Het kan voorkomen dat na drie jaar andere sponsoren op de shirts zullen staan.
 • In het geval van meer voetballende kinderen, zouden shirts kunnen worden doorgegeven op een broertje en/of zusje. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met bovenstaand punt. Binnen een team dienen alle spelers hetzelfde wedstrijdshirt te dragen.
 • Het kopen van een shirt is duurder dan drie jaar een shirt huren (€49,95 tegenover €30,-).
 • Bij aankoop is het tussendoor niet mogelijk om een shirt te ruilen voor een andere maat.
 • Het vervangen van een shirt dat door gebruiksslijtage te slecht is geworden, is ten laste van de eigenaar. In geval van huur, blijft de vereniging eigenaar van het shirt. In geval van aankoop, is het lid eigenaar van het shirt.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!