Huurvoorwaarden jeugd - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Huurvoorwaarden jeugd

1)  Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur van de kleding die door Leonidas- W met huurder zijn afgesloten.

2) Definities
Verhuurder: Leonidas-W
Huurder: persoon die op basis van de huurovereenkomst de kleding huurt van de verhuurder
Kleding: wedstrijdshirt en/of -short, dat door de verhuurder beschikbaar wordt gesteld

3) Eigendom
De gehuurde kleding is eigendom van Leonidas-W. De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor de kleding, tevens als deze door iemand anders worden opgehaald of ingeleverd.

4) Huurperiode
De kleding wordt verhuurd voor één volledig seizoen. Een regulier seizoen loop van 1 juli tot en met 30 juni. Afhankelijk van wedstrijdplanning, schoolvakanties en organisatie van uitgifte en retour, zal het moment van uitgifte en retour hiervan afwijken.

5) Huursom
De totale huursom bedraagt €30,- inclusief borg. De huursom en borg dient te zijn voldaan vóór de dag van uitgifte. Dit kan door het totaalbedrag vooraf per bank over te boeken naar rekeningnummer NL74RABO0158400305, tnv RKSV Leonidas-W en onder vermelding van "kleding [naam speler]".

6) Waarborg
Voor alle gehuurde artikelen is een borgsom vastgesteld van € 20,- per huurovereenkomst.

7) Annulering
Indien de huurder een reservering heeft voor het huren van de kleding en daar vervolgens van wenst af te zien, wordt de huurperiode in rekening gebracht.  Dit geldt ook voor het niet afhalen van de kleding zonder annulering.

8) Afhaal
De kleding dient persoonlijk te worden afgehaald op de vooraf bekend gemaakte data.
Wanneer de kleding wordt afgehaald, kan de huurder de kleding controleren en controleert de verhuurder of de borg reeds is voldaan. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor de overeenkomst. De huurder kan de kleding dan meenemen. Mocht in de tussentijd een andere maat van kleding wenselijk zijn, kunt u dit kosteloos omwisselen. Neem hiervoor contact met kleding@leonidas-w.nl.
Bij het afhalen van de kleding dient een volledig ingevulde en getekende huurovereenkomst te worden ingeleverd.

9) Gebruik

De kleding zal uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd en niet worden gebruikt bij oneigenlijke doeleinden. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan. Hieronder wordt ook verstaan dat de kleding wordt gewassen volgens het geldende wasvoorschrift.
Aan de kleding mogen geen veranderingen worden aangebracht. Het is niet toegestaan de gehuurde kleding uit te lenen.

10) Retour
De gehuurde kleding dient gewassen geretourneerd te worden. Bij eerder retourneren van de gehuurde kleding dan het einde van de afgesproken huurtermijn, vindt geen restitutie van de huursom plaats. Wanneer de gehuurde kleding wordt geretourneerd, zal Leonidas-W met de huurder controleren of alles compleet en in juiste staat is. Eventuele schade of vermissing van de kleding wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt o.a. verstaan: scheuren van de stof, brand- en of schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken De huurder is verplicht om eventuele schade of vermissing van de kleding te melden. Indien de gehuurde materialen niet of incompleet worden geretourneerd zal de borg vervallen.
In geval van problemen kunt u altijd contact opnemen met kleding@leonidas-w.nl.

11)  Koopoptie
Naast de optie tot huren, is het ook mogelijk om een wedstrijdshirt aan te kopen. De koopprijs van een wedstrijdshirt is €37,50. Aan het aankopen van een wedstrijdshirt zijn echter een aantal risico’s verbonden, die volledig bij de koper liggen:

  • Zeker gedurende de eerste drie jaar is het mogelijk dat teams niet alle drie de jaren in dezelfde shirts zullen spelen. Het kan dus voorkomen dat een team het ene seizoen in een “oude” teamset speelt, en een ander seizoen in de nieuwe, “algemene” shirts. Binnen een team in verschillende shirts spelen is niet toegestaan.
  • Het is onbekend of over drie jaar (bij het aflopen van de nieuwe sponsorcontracten) dezelfde shirts gebruikt kunnen worden. Het kan voorkomen dat over drie jaar andere sponsoren op de shirts zullen staan.
  • In het geval van meer voetballende kinderen, zouden shirts kunnen worden doorgegeven op een broertje en/of zusje. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met de twee bovenstaande punten.
  • Het kopen van een shirt is duurder dan drie jaar een shirt huren (€37,50 tegenover €30,-).
  • Bij aankoop is het tussendoor niet mogelijk om een shirt te ruilen voor een andere maat.
  • Het vervangen van een shirt dat door gebruiksslijtage te slecht is geworden, is ten laste van de eigenaar. In geval van huur, blijft de vereniging eigenaar van het shirt. In geval van aankoop, is het lid eigenaar van het shirt.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!